Menu
0949.13.5555 caoanh@plc-corp.vn
Hãng sản xuấtKí hiệuSức nângThông số KTẢnh thực tế
 
Xe cẩu bánh xích   
 
    TerexCC2800600 tấnPDF imageImage
 
    LiebherrLR1550550 tấnPDF imageImage
 
    LiebherrLR1400-2400 tấnPDF imageImage
 
    LiebherrLR1350350 tấnPDF imageImage
 
    Hitachi SumitomoSCX2800-2280 tấnPDF imageImage
 
    IHICCH2500-6250 tấnPDF imageImage
 
    KobelcoCKE7250250 tấnPDF imageImage
 
    IHICCH2000-5200 tấnPDF imageImage
 
    SanySCC2000200 tấnPDF imageImage
 
    Hitachi SumitomoSCX1500A-3150 tấnPDF imageImage
 
    IHICCH1500150 tấnPDF imageImage
 
    SanySCC1500150 tấnPDF imageImage
 
    IHICCH1200-5120 tấnPDF imageImage
 
    IHICCH1000-5100 tấnPDF imageImage
 
    KobelcoCK-1000100 tấnPDF imageImage
 
    Kobelco 7055-II55 tấnPDF imageImage
 
    HitachiKH-18050 tấnPDF imageImage
 
Xe cẩu bánh lốp   
 
    LiebherrLTM1800800 tấnPDF imageImage
 
    KatoNK-5000500 tấnPDF imageImage
 
    LiebherrLTM1500500 tấnPDF imageImage
 
    LiebherrLTM1400400 tấnPDF imageImage
 
    KatoKA-3000300 tấnPDF imageImage
 
    TadanoATF220G-5220 tấnPDF imageImage
 
    Tadano AR-1600M160 tấnPDF imageImage
 
    KatoKA-1200120 tấnPDF imageImage
 
    TerexRT1120120 tấnPDF imageImage
 
    TadanoAR-1000100 tấnPDF imageImage
 
    LiebherrLTM109090 tấnPDF imageImage
 
    TadanoAFT90G-490 tấnPDF imageImage
 
    TadanoAFT90-490 tấnPDF imageImage
 
    ZoomlionZMC8585 tấnPDF imageImage
 
    SanySTC75075 tấnPDF imageImage
 
    KatoSL-700R70 tấnPDF imageImage
 
    TadanoGR-600EX60 tấnPDF imageImage
 
    SanySTC50050 tấnPDF imageImage
 
    Tadano TG-50050 tấnPDF imageImage
 
    KatoNK-500EV50 tấnPDF imageImage
 
    KatoSS500-sp50 tấnPDF imageImage
 
    TadanoTR-50050 tấnPDF imageImage
 
    KobelcoRK450-245 tấnPDF imageImage
 
    KobelcoRK350-235 tấnPDF imageImage
 
    ZoomlionQY2525 tấnPDF imageImage
 
    SanySTC25025 tấnPDF imageImage
 
    KatoNK-25025 tấnPDF imageImage
 
    TadanoTG-25025 tấnPDF imageImage
 
Cẩu tháp   
 
    JOSTJL 616.3232 tấnPDF imageImage
 
    ZoomlionTC705525 tấnPDF imageImage
 
    ZoomlionTC705225 tấnPDF imageImage
 
    ZoomlionTC703012 tấnPDF imageImage
 
    Top SkyTT6520-1212 tấnPDF imageImage
 
    SCM602412 tấnPDF imageImage
 
    ComansaLC 207012 tấnPDF imageImage
 
    Hankook300HKTC12 tấnPDF imageImage
 
    LiftecLTT601610 tấnPDF imageImage
 
    PotainMC205B10 tấnPDF imageImage
 
    SCMC601810 tấnPDF imageImage
 
    QTZ601510 tấnPDF imageImage
 
    SCMC50158 tấnPDF imageImage
 
    ZoomlionTC50136 tấnPDF imageImage
 
    RaymondiMR484 tấnPDF imageImage
 
Xe nâng hàng   
 
    TCMFD15015 tấnPDF imageImage
 
    Toyota3FD11511 tấnPDF imageImage
 
    BYDECB353.5 tấnPDF imageImage
 
    BYDECB252.5 tấnPDF imageImage
 
    BYDECB202.0 tấnPDF imageImage
 
    BYDECB161.6 tấnPDF imageImage
 
    BYDPallet truck2.0 tấnPDF imageImage
 
Thiết bị vận tải   
 
    IsuzuIsuzu6 tấnPDF imageImage
 
    HinoFL36 tấnPDF imageImage
 
    DongfengDFL34015 tấnPDF imageImage
 
    HowoA37530 tấnPDF imageImage
 
    HinoHD50030 tấnPDF imageImage
 
    HuyndaiHD70030 tấnPDF imageImage
 
    DoosungDoosung31 tấnPDF imageImage