Menu

Dự Án Điện Gió Hướng Linh 4

Dự án điện gió Hướng Linh 4

Chủ đầu tư: Công ty CP điện gió Hướng Linh 4

Hãng tuabin OEM: Envision

Ký hiệu tuabin: EN141-3.3MW

Số lượng tuabin: 10 chiếc

Phạm vi công việc: Vận chuyển, lắp đặt và chạy thử

Một số hình ảnh thi công của PLC tại Dự Án Điện Gió Hướng Linh 4:

Da Dien Gio Huong Linh 4 5 Da Dien Gio Huong Linh 4 1 Da Dien Gio Huong Linh 4 2 Da Dien Gio Huong Linh 4 3 Da Dien Gio Huong Linh 4 4

Đối Tác