Menu

Dự Án Điện Gió Tài Tâm

Dự án điện gió Tài Tâm

Khách hàng: Tập Đoàn Tài Tâm

Hãng tuabin OEM: Envision

Ký hiệu tuabin: EN141-3.3MW

Số lượng tuabin: 15 trụ

Phạm vi công việc: Cẩu và lặp đặt trọn gói

Một số hình ảnh cẩu lắp tại dự án của PLC:

Da Dien Gio Tai Tam 2 Da Dien Gio Tai Tam 3 Da Dien Gio Tai Tam 4 Da Dien Gio Tai Tam 5 Da Dien Gio Tai Tam 1

 

Đối Tác