Menu
Hãng sản xuất Kí hiệu Sức nâng Thông số KT Ảnh thực tế
 
    JOST JL 616.32 32 tấn PDF image Image
 
    Zoomlion TC7055 25 tấn PDF image Image
 
    Zoomlion TC7052 25 tấn PDF image Image
 
    Zoomlion TC7030 12 tấn PDF image Image
 
    Top Sky TT6520-12 12 tấn PDF image Image
 
    SCM 6024 12 tấn PDF image Image
 
    Comansa LC 2070 12 tấn PDF image Image
 
    Hankook 300HKTC 12 tấn PDF image Image
 
    Liftec LTT6016 10 tấn PDF image Image
 
    Potain MC205B 10 tấn PDF image Image
 
    SCM C6018 10 tấn PDF image Image
 
    QTZ 6015 10 tấn PDF image Image
 
    SCM C5015 8 tấn PDF image Image
 
    Zoomlion TC5013 6 tấn PDF image Image
 
    Raymondi MR48 4 tấn PDF image Image
 

 

 

Đối Tác