Menu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

HÒA HỢP: nghiên cứu, vận dụng triệt để các quy luật của tự nhiên và tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong xây dựng và điều hành để đưa doanh nghiệp trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy xây dựng, đặc biệt là lĩnh vực nâng hạ.

TINH TẤN: tập hợp và phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân viên đưa doanh nghiệp phát triển bền vững vượt bậc.

HOAN HỶ: chia sẻ hài hòa thành quả kinh doanh giữa toàn thể cán bộ, công nhân viên, các cổ đông và khách hàng.

Đối Tác