Menu

Dự Án Điện Gió Hướng Linh 3

Dự án điện gió Hướng Linh 3

Chủ đầu tư: Công ty CP Điện Gió Hướng Linh 3

Tổng thầu EPC: Sinohydro (Power China)

Hãng tuabin OEM: Envision

Ký hiệu tuabin: EN141-3.3MW

Số lượng tuabin: 9 chiếc

Phạm vi công việc: Cẩu và vận chuyển

Một số hình ảnh của PLC tại Dự Án Điện Gió Hướng Linh 3

Da Dien Gio Huong Linh 3 2 Da Dien Gio Huong Linh 3 3 Da Dien Gio Huong Linh 3 4 Da Dien Gio Huong Linh 3 5 Da Dien Gio Huong Linh 3 6 Da Dien Gio Huong Linh 3 1

Đối Tác