Menu

Cho thuê cẩu tại Hà Tĩnh Dự án nhà máy thép Formosa HT

Cho thuê cẩu xích, cho thuê cẩu lốp, cho thuê cẩu tháp tại Hà Tĩnh dự án Formosa Hà Tĩnh

Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Ha Tinh Steel Corporation, FHS) nhận được Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 12 tháng 6 năm 2008. Hiện nay dự án đầu tư Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương là dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam với kế hoạch đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh Việt Nam – Khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khởi công xây dựng Cảng nước sâu Quốc tế Sơn Dương, có khả năng tiếp nhận tàu có trọng lượng lớn khoảng 200 nghìn tấn, nhất quán tác nghiệp Nhà máy thép và Nhà máy điện. Khi Nhà máy đi vào hoạt động số lượng nhân viên cần tuyển dụng của các chuyên ngành liên quan có thể lên đến 100 nghìn người. Dự án đầu tư này tạo nên cơ sở hạ tầng giao thông, kinh tế, năng lượng quan trọng tại Việt Nam, sẽ góp phần đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành Trung tâm công nghiệp nặng lớn nhất Đông Nam Á.

PLC vinh dự là một trong những đơn vị cung cấp thiết bị chính cho dự án đặc biệt là dịch vụ cho thuê cẩu xích và cho thuê cẩu lốp.

Dưới đây là một số hình ảnh về thiết bị và dự án:

Đối Tác