Menu

Dự Án Điện Gió Hoàng Hải

Dự án điện gió Hoàng Hải

Khách hàng: Tập Đoàn Tài Tâm

Hãng tuabin OEM: Envision

Ký hiệu tuabin: EN141-3.3MW

Số lượng tuabin: 16 chiếc

Phạm vi công việc: Cẩu và lặp đặt trọn gói

Một số hình ảnh cẩu lắp tuabin tại dự án của PLC:

Da Dien Gio Hoang Hai 2 Da Dien Gio Hoang Hai 3 Da Dien Gio Hoang Hai 4 Da Dien Gio Hoang Hai 5 Da Dien Gio Hoang Hai

Đối Tác