Menu

Dự Án Điện Gió Viên An Cà Mau

Dự án điện gió Viên An Cà Mau

Khách hàng: Tập Đoàn Tài Tâm

Hãng tuabin OEM: Ming Yang

Số lượng tuabin: 12 chiếc

Phạm vi công việc: Hỗ trợ nhân lực thi công cẩu lắp

Da Vien An Ca Mau 2 Da Vien An Ca Mau 3 Da Vien An Ca Mau

Đối Tác