Menu

Nhà Máy Điện Gió Hướng Phùng 2,3

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2,3

Khách hàng: SCI Group

Hãng tuabin OEM: Enercon

Số lượng tuabin: 14 chiếc

Phạm vi công việc: Tháo, lắp, vận chuyển cánh

Một số hình ảnh thi công của PLC tại Dự Án:

Da Dien Gio Huong Phung 3 Da Dien Gio Huong Phung 1 Da Dien Gio Huong Phung 2

Đối Tác