Menu

Bán cẩu tháp 10 tấn

Bán cẩu tháp 10 tấn sau khi làm xong dự án, bán cẩu tháp giá rẻ. Cẩu tháp cũ đã qua xử dụng còn tốt

Bán cẩu tháp 10 tấn giá rẻ

bán cẩu tháp 10 tấn giá rẻ sau khi làm xong dự án, xong công trình

Hiện tại PLC đang bán cẩu tháp 10 tấn sau khi làm xong dự án với cẩu QTZ125 C6015 và cẩu tháp 10 tấn SCM 6018

Bán cẩu tháp 10 tấn giá rẻ

Bán cẩu tháp 10 tấn giá rẻ

Sau khi làm xong dự án cầu vượt sông tại Hải Phòng PLC muốn bán cẩu tháp 10 tấn cao 100 m với cẩu QTZ 125 C6015 và 130 m với cẩu SCM 6018

Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0974 612 609

Đối Tác